Our outstanding performers of CA-CPT !!!

NAME ROLL NO
KESHAV SINGHLA 183
PRANJAL GUPTA 182
SAKSHI GAHHIT 177
VAIBHAV AGARWAL 172
MEENU AGGARWAL 176
PRANJAL GOYAL 175
SHREYANSH 174
SAMYANK JAIN 172
AMIT KR. SAH 171
CHIRAG GUPTA 169
SAHIL GOYAL 169
AMAN KUMAR 167
EKANSH 166
PUYUSH BOTHRA 164
RITIKA JAIN 164
KANIKA SINGH 163
VIBHOO KAPOOR 162
AADITYA 163
SONALI BANSAL 161
TARUN JAIN 161
UTKARSH GOEL 160
SAJID KHAN 158
ASHU SINGHLA 158
AKSHIT SINGHAL 157
PRATIKSHA DHINGRA 157
SHIVAM CHAUHAN 155
CHETAN KHURANA 155
BHAVESH MADAN 154
SHIVANI GUPTA 153
SHIVI GUPTA 153
SAKSHAM 152
ABHISHEK GOYAL 152
ANKITA PANDEY 151
CHITVAN JAIN 150
NITIN KANSAL 150
RAHUL SINGHAL 150
ANJU DAYMA 150
JATIN BANSAL 150
ABHISHEK JAIN 150
DIVYANSHU AGG 149
AMAN BAWEJA 149
CHAHAT 149
TARUN MADAN 149
MRADUL VARSHNEY 149
JATIN BANSAL 148
GAGAN JAIN 147
HARSHIT BANSAL 146
SHUBHAM GOYAL 146
AKSHIT GUPTA 145
and hundred of many more!!!